AJPS Dambovita


Director executiv - Mihai Toni Ciprian

zilnic, orele 10-14
Program de lucru cu publicul:
luni, miercuri, joi - 8.00 - 16.30 
        marti - 8.00 - 18.00 / vineri - 8.00 - 14.00 


Adresa
: Str.Tudor Vladimirescu nr. 1A, cod 130078, Targoviste
Telefoane: 0245.606041 si 0758.055010
Fax: 0245.606040
E-mail: ajpis.dambovita@mmanpis.ro

Noutati AJPS
-
19.03.2014
-
05.02.2014

"Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cod fiscal 4266669, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, telefon/fax: 021/315.71.43 organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPSPV pentru anul 2014, lunile aprilie-decembrie.

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subvenţiei, inclusiv Fişa tehnică şi Bugetul unităţii de asistenţă socială se găsesc în anexa nr.1 la Normele metodologice  şi sunt disponibile în format electronic pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la adresa: http://www.mmuncii.ro

La aceeași adresă puteţi consulta şi liniile prioritare de subvenţionare pentru anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr.1883/2013.

Cererea însoţită de documentele prevăzute la art.4 din Normele metodologice se depune în pachet închis la registratura Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din Str. Dem I. Dobrescu nr.2-4,  intrarea B, Sector 1 Bucureşti,  cod 010026, până la data de  03 martie 2014, ora 1630.

Pot participa la procedura de selecţie asociaţiile şi fundaţiile care nu au încheiate convenţii de acordare de servicii de asistenţă socială pentru anul 2014, cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice."

-
14.10.2013
-
25.06.2013
-
06.03.2013
   
Prestatii UE
Adrese utile
Alte documente
Locatii utile
 
Prefectura judetului Dambovita

Anunturi:

Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizaţiei

Transmitere actelor se poate face:

 • - prin e-mail, în format scanat: dambovita_icc@mmanpis.ro sau
 • -prin poştă cu specificaţia pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC” Adresă poştală: Târgoviște, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, et. 2, căsuța poștală 26
 • -direct la sediul/ghişeul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmbovița
  Adresă: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1A, et. II, judet Dâmbovița, cod poștal 130078
  Nr.Telefon: 0725223294
  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
  Luni şi Miercuri: 8.30-18.00 Marţi, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucţiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

SCHIMBĂRI MAJORE PRIVIND CONCEDIUL ŞI INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială informează că în perioada următoare se vor produce schimbări majore privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
Astfel, Legea nr.66/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor prevede următoarele:

 • perioada de eligibilitate stabilită la 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului;
 • o singură variantă de concediu – până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • eliminarea legăturii cuantumului indemnizației/stimulentului de inserție cu ISR;
 • limita minimă a indemnizației crește la 85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 1.063lei (1.250 lei salariul minim) față de 600 lei, cât este în prezent;
 • eliminarea limitei maxime a indemnizației, aceasta urmând să fie calculată la 85% din veniturile nete realizate;
 • stabilirea stimulentului de inserție la 50% din indemnizația minimă, respectiv de la 500 lei la 531 lei - (1.063 indemnizația minimă);
 • prelungirea acordării stimulentului de inserție cu încă un an, în cazul celor care se întorc la activitatea profesională cu cel puțin 60 zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 (3) ani;
 • eliminarea condiției de plată a impozitelor și taxelor locale pentru menținerea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului;
 • majorarea cuantumului indemnizației acordată persoanei care are în întreținere un copil cu handicap și care solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 7 ani, de la 450 lei la 1.063 lei (limita minimă a indemnizației pentru creșterea copilului);
 • introducerea unei noi indemnizații care se acordă persoanelor active pe piața muncii care au copii cu handicap în întreținere și care solicită program de lucru redus. Noua indemnizație se stabilește la 50% din indemnizația minimă, respectiv 531 lei;
 • majorarea indirectă cu aproximativ 5% a cuantumurilor sprijinului acordat persoanelor care au întreținere copii cu handicap sau persoanelor cu handicap care au copii în întreținere ca urmare a raportării acestui sprijin la indemnizația minimă.
De asemenea, sunt incluse prevederi care reglementează situația părinților aflați în plata indemnizației sau a stimulentului de inserție, aceștia urmând a beneficia atât de posibilitatea revenirii în concediul pentru creșterea copiilor, cât și de majorarea cuantumului indemnizației.

- persoana de contact- Matei Mihaela, tel 0725.223294 -

16.09.2015 Informaţii lucrători migranţi - întrebari frectente şi răspunsuri - (actualizare Septembrie 2015)

14.09.2015 Modalitatea de obtinere a beneficiilor sociale - Cererile si declaratiile pe· propria raspundere precum si actele necesare pentru acordarea urmatoarelor beneficii sociale : alocatia de stat pentru copii, indemnizatia pentru cresterea copilului - stimulent lunar, venitul minim garantat (VMG), alocatia pentru sustinerea familiei, ajutorul pentru incalzirea locuintei se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, in a carei raza teritoriala se afla locuinta de domiciliu sau de resedinta...

23.02.2015 Agenţia Naţională pentru Plaţi şi Inspecţie Socială face cunoscut persoanetor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, următoarele informaţii...

30.01.2015 Avand in vedere art. 3 din Legea 251/2004 , privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei, facem precizarea ca pe parcursul anului 2014 nu s-au primit astfel de bunuri.

              In cadrul strategiei Uniunii Europene, definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, Romania s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala in directia unei abordari globale a politicilor de dezvoltare sociala

              Pentru a completa aceste obiective de coerenta si de transversalitate in domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi constructii institutionale, in scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de prestatii , a beneficiarilor si a nevoilor concrete ale acestora.

              In baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse s-a infiintat Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale si s-a organizat conform Planului de masuri prioritare pentru integrare europeana si angajamentelor asumate de Romania.

              Prin O.U.G 116/24.10.2007, s-a aprobat infiintarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale ca organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.

              In baza O.U.G. nr. 113/21.12.2011, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale se reorganizeaza, prin preluarea activitatii de inspectie sociala din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala si are in subordine agentii pentru plati si inspectie sociala judetene.

Atributii

 • in domeniul organizatoric
 • in domeniul financiar
 • in domeniul reprezentarii
 • in domeniul sistemului de informatii

[mai multe detalii aici]

(c) 2009-2012 by AJPIS Dambovita | Made by Floppy